Tijdens de Plenaire afsluiting: Integrale traumabehandeling in de dagelijkse behandelpraktijk. Feestelijke start Stichting STRAKX. Lees het programma van de plenaire afsluiting. Sprekers, uitwisseling, muziek.

12. sep, 2016

Feestelijke plenaire afsluiting

Tijdens de Plenaire afsluiting: Integrale traumabehandeling in de dagelijkse behandelpraktijk. Feestelijke start Stichting STRAKX. Lees het programma van de plenaire afsluiting. Sprekers, uitwisseling, muziek.

12. sep, 2016

Zie congresverslag Tijdschrift voor Psychotherapie 2014. Dit congres werd beoordeeld met 8.4.

Vierde landelijke CELEVT Congres

Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering:
diagnostiek en behandeling van psychische
gevolgen in de volwassenheid

Vrijdag 7 oktober 2016
Congres en meeting center ‘Eenhoorn’ te Amersfoort

Vierde CELEVT congres 7 oktober 2016

Onderwerp: Integrale traumabehandeling

Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering is een van de meest basale, langdurige determinanten voor  gezondheid en welbevinden met vaak ingrijpende gevolgen voor de getroffene zijn / haar persoonlijke omgeving en de maatschappij. Circa 50-70% van de volwassen cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) lijdt onder de gevolgen van psychotrauma als gevolg van de aanhoudende en langdurige traumatisering in de kindertijd en heeft een psychische, somatische en sociaal-maatschappelijke kwetsbaarheid die niet gerelateerd is aan een specifieke vorm van psychopathologie maar aan een scala aan psychische stoornissen en fysieke en sociale problemen.

Dit vraagt om een diagnostische evaluatie op meerdere levensgebieden en een integrale multidisciplinaire behandeling waarin zowel de traumatisering als het geheel van samenhangende psychische, fysieke en sociale gevolgen in de behandel en herstelproces betrokken worden. In dit licht staan de bijdragen tijdens dit congres. We kijken hoe traditionele scheidslijnen doorbroken kunnen worden en naar diagnostische methodes en behandelinterventies die zich richten op de onderlinge samenhang tussen psychische, somatische en sociaal-relationele problematiek in de context van de vroegere traumatiserende gebeurtenissen en de levensgeschiedenis. De vraag is: hoe kan binnen deze context passende traumabehandeling plaatsvinden?

Wij zijn trots dat wij u vooraanstaande sprekers mogen voorstellen die vanuit hun eigen expertise ingaan op de wetenschappelijke stand van zaken en de klinische praktijk. Plenaire sprekers zijn dr. Erik de Soir, prof. Dr. Jim van Os, prof. dr. Eric Vermetten en Dr. Thijs de Wolf. De dagvoorzitter is Dr. Anton Hafkenscheid. In de middag kunt u interessante workshops volgen die u handvatten zullen geven voor de dagelijkse behandelpraktijk, methodieken en interventies. U krijgt alle ruimte voor interactie met de sprekers en workshopgevers. De dag is ook een uitstekende gelegenheid om collega’s te ontmoeten die werkzaam zijn in het traumaveld. 


Doelgroep
Psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, vaktherapeuten, artsen, verpleegkundigen, agogen, onderzoekers, beleidsmakers, studenten en overige belangstellenden.

 

ACCREDITATIES

Vierde Landelijke Congres CELEVT

7 oktober 2016

  • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) (herregistratie KP en KNP): 4 punten
  • Registerplein (maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen): 2 registerpunten voor de vrije ruimte
  • Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&V): 6 punten
  • Vereniging EMDR Nederland (VEN): 5 punten in de cat. Algemene Scholing
  • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) (ELP herregistratie): 6,5 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP): 6 punten
  • Vereniging voor Haptotherapeuten (VVH): 6 punten
  • Register Vaktherapie: 5 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) : 6 punten
  • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Gedragstherapie (VCGt): heraanvraag

 

27. mei, 2016